Luật sư giỏi | Luật sư uy tín | văn phòng luật sư

 0908 292 604

Chào mừng bạn đến với website LUẬT BÌNH TÂN

Nghề luật sư được xã hội nhìn nhận là một trong những nghề cao quý nhưng cũng có không ít khó khăn, thử thách và cả những nguy hiểm cho người hành nghề.   Nghề luật sư được coi là cao quý vì “hoạt động nghề nghiệp của luật sư góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” (Điều 3-Luật Luật sư).   Nghề này cũng gặp không ít khó khăn, thử thách và nguy hiểm vì đây đó vẫn còn những hành vi “cản trở hoạt động hành nghề của luật sư”.

TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI 11/11/2016 – 20/11/2016

23-11-2016 - .Lượt xem 569
Nghị định 146/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công- ten- nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển

HÀNG HẢI

 1. Nghị định 146/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công- ten- nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển.

Cụ thể doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển hoặc đại lý doanh nghiệp được ủy quyền và doanh nghiệp cảng biển phải niêm yết giá vận chuyển hàng hóa công-ten-nơ bằng đường biển và dịch vụ tại cảng biển. Các doanh nghiệp trên chỉ được thu các khoản giá vận chuyển bằng đường biển, phụ thu đã niêm yết, không được thu thêm các khoản khác tương tự, chỉ được thu trong khoản thời gian và điều kiện đã niêm yết, không được cao hơn mức đã niêm yết. nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017.

CHÍNH SÁCH

 1. Nghị quyết 97/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10  năm 2016.

Cụ thể, trước nhiều vụ cháy nổ xảy ra gần đây gây hậu quả nghiêm trọng, Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke. Ngoài ra, còn kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu chống gian lận và buôn lậu dịp cuối năm, không tăng giá điện và giá dịch vụ y tế trong hai tháng còn lại của năm 2016. Về giáo dục thì tăng cường công tác kiểm soát công tác tuyển sinh, xây dựng chất lượng đào tạo và nâng cao tỷ lệ có việc làm khi ra trường.

 

 1. Nghị định 50/2016/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, thôn đặc biệt khó khăn có 1 trong 2 tiêu chí: tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó hộ nghèo chiếm 35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) có 2 trong 3 tiêu chí được quy định. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2016.

 1. Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020.

Để giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các vùng dân tộc thiểu số, Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ như: hỗ trợ đất sản xuất hoặc trực tiếp bằng tiền tối đa 15 triệu đồng/hộ, vay vốn ưu đãi tạo quỹ đất đối với những hộ gia đình đủ điều kiện được hỗ trợ. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

 1. Quyết định 2115/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017-2020

Theo đó, hệ thống tiêu chí xác định huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020 bao gồm: Tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; Tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện; Tiêu chí về tỷ lệ số xã thuộc diện đặc biệt khó khăn trong tổng số xã của huyện; Tiêu chí khu vực (huyện thuộc khu vực miền núi; vùng cao hay khu vực khác); Tiêu chí tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân cư của huyện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 1. Nghị quyết 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Cụ thể, giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu quy trì nợ công hàng năm không quá 65% GDP, nợ Chính phủ không quá 55% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP; hàng năm có khoảng 30 - 35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hàng năm cao hơn 5,5%. Cũng đến năm 2020, tỉ trọng lao động có chứng chỉ đào tạo tăng lên khoảng 25%; tỉ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống còn dưới 40%.... Để đạt được muc tiêu trên cần thực hiện thêm chính sách, chủ trương và đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

 

 1. Nghị định 144/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số cơ chế đặc thù đầu tư, tài chính, ngân hàng và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng

Ngày 01/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144/2016/NĐ-CP quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Thành phố Đà Nẵng, nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội của Thành phố; tạo điều kiện để Đà Nẵng phát huy được những lợi thế trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017; bãi bỏ Quyết định số 13/2006/QĐ-TTg ngày 16/01/2006.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 1. Nghị định 150/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng chính phủ.

Nội dung này thể hiện tại Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ, thay thế Nghị định số 74/2012/NĐ-CP ngày 29/09/2012.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016.


  

 

 1. Quyết định 47/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư theo quy định tại Nghị định 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Trong đó, mức hỗ trợ đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ, bao gồm cả máy móc, trang thiết bị hàng hải, máy móc thiết bị bảo quản hải sản, máy móc, trang thiết bị bảo quản hàng hóa, trang thiết bị bốc xếp hàng hóa là 35% tổng giá trị đầu tư đóng mới, tối đa 8 tỷ đồng/tàu với tàu vỏ thép có tổng công suất máy chính từ 800CV đến dưới 1.000CV và 9,8 tỷ đồng/tàu với tàu có tổng công suất máy chính từ 1.000CV trở lên. rường hợp đóng mới tàu cá vỏ thép có tổng công suất máy chính từ 800CV đến dưới 1.000CV, chủ tàu sẽ được hỗ trợ 35% tổng giá trị đầu tư nhưng không quá 6,7 tỷ đồng/tàu; tổng công suất máy chính từ 1.000CV trở lên, chủ tàu được hỗ trợ không quá 8 tỷ đồng/tàu…

Để được hưởng mức hỗ trợ một lần như trên, chủ tàu phải là thành viên của tổ đội, hợp tác xã, doanh nghiệp khai thác hải sản; tàu phải lắp đặt thiết bị thông tin có khả năng định vị kết nối với trạm bờ để quản lý quan sát hành trình và phải có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản theo quy định…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016.

 

 

GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO – DẠY NGHỀ

 1. Thông tư 164/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam.

Trong đó mức thu phí xác minh để công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cấp (bao gồm cả chương trình liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở giáo dục nước ngoài do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng) là 250.000 đồng/văn bằng; với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài hợp pháp cấp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ở nước ngoài, mức thu phí là 500.000 đồng/văn bằng.

Thông tư này thay thế Thông tư số 95/2013/TT-BTC ngày 17/07/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017

 

 1. Quyết định 1981/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo đó, thời gian đào tạo trình độ đại học được rút ngắn còn tương đương 3 - 5 năm học tập trung đối với người tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc người đã tốt nghiệp trình độ trung cấp và đã học, thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông. Trước đây là 4 – 6 năm. Tương tự, thời gian đào tạo trình độ cao đẳng cũng được rút xuống còn 1 - 2 năm học tập trung đối với người đã tốt nghiệp trình độ trung cấp và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, hoặc đã học, thi đạt yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định; đối với người đã tốt nghiệp. Chương trình đào tạo trình độ trung cấp có thời gian tối thiểu tương đương 1 năm học tập trung đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông; từ 2 - 3 năm học tập trung đối với người đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Đối với cấp bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông vẫn giữ nguyên thời gian đào tạo. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

CÁN BỘ - CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC

 1. Nghị định 148/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý thị trường.

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh quản lý thị trường được Chính phủ ban hành ngày 04/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2016.

THÔNG TIN

 1. Nghị định 142/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng

Nghị định nêu rõ, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet phải thực hiện chặn lọc thông tin khi có một trong các yếu tố: Xác định được nguồn gốc xung đột thông tin trên mạng gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Xác định rõ nguồn gốc xung đột thông tin trên mạng; Nhân lực, biện pháp công nghệ, kỹ thuật và đấu tranh ngoại giao có đủ khả năng để loại trừ xung đột thông tin trên mạng; Thông báo trực tiếp hoặc gián tiếp qua điện thoại, email hoặc hệ thống thông tin đại chúng đến tổ chức, cá nhân có liên quan đối với nguồn thông tin gây xung đột thông tin trên mạng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2016.

 

Văn hóa- thể thao- du lịch

 1. Thông tư 177/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên, lệ phí cấp giấy phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

Từ 01/01/2017, phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ quốc tế là 3 triệu đồng/giấy phép, bao gồm cả trường hợp cấp mới, cấp đổi và cấp lại.

Tương tự, Thông tư này cũng điều chỉnh phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (bao gồm cấp mới, cấp đổi, cấp lại) và thống nhất ở mức 650.000 đồng/thẻ; trong khi trước đây, mức lệ phí này được quy định là 400.000 đồng/thẻ hướng dẫn nội địa và 650.000 đồng/thẻ hướng dẫn quốc tế.

Riêng lệ phí cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam và lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên vẫn được giữ nguyên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010.

 

 

Chứng khoán

 1. Nghị định 145/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 13/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, từ ngày 15/12/2016, tổ chức thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ không đúng thời gian quy định hoặc không thực hiện mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng thương mại; không chuyển số tiền thu được từ đợt chào bán vào tài khoản phong tỏa; giải tỏa hoặc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán sẽ bị phạt tiền từ 70 - 100 triệu đồng. Mức phạt từ 70 - 100 triệu đồng này cũng được áp dụng với hành vi không nộp hoặc nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 36 tháng; hành vi đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán quá thời hạn từ trên 03 tháng đến 06 tháng.

Cũng từ ngày 15/12/2016, tổ chức có hành vi làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 400 - 700 triệu đồng. Với hành vi làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt tiền từ 1% - 5% tổng số tiền đã huy động trái pháp luật. Đặc biệt, tổ chức có hành vi tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán trái quy định pháp luật trong trường hợp không có khoản thu trái pháp luật sẽ bị phạt từ 1 - 1,2 tỷ đồng, trong khi mức phạt cũ dao động từ 1,8 - 2 tỷ đồng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016.

 

Tài nguyên – môi trường

 1. Nghị định 147/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Điểm đáng chú ý nhất trong Nghị định này là tăng mức chi trả dịch vụ môi trường rừng áp dụng với cơ sở sản xuất thủy điện lên 36 đồng/kWh điện thương phẩm thay vì 20 đồng/kWh điện thương phẩm như trước. tương tự, mức chi trả dịch vụ môi trường áp dụng đối với các cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch cũng tăng từ 40 đồng/m3 lên 52 đồng/m3. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

 1. Quyết định 2140/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xây dựng

 1. Thông tư 172/2016/TT-BTC của Bộ tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

Cụ thể, mức lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức là 01 triệu đồng/chứng chỉ với lần cấp đầu, 500.000 đồng/chứng chỉ với cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi. mức thu phí đối với cá nhân là 300.000 đồng/chứng chỉ với lần cấp đầu và 150.000 đồng/chứng chỉ với trường hợp cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi. mức lệ phí cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài là 02 triệu đồng/giấy phép. Thông tư này thay thế thông tư số 167/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

 1. Thông tư 171/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

Cụ thể, lệ phí cấp Giấy phép quy hoạch phải nộp lệ phí 2 triệu đồng/giấy phép. Thông tư này thay thế Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 02/4/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Tài chính – ngân hàng- tín dụng

 1. Chỉ thị 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Trước tình trạng quản lý tài sản công còn bất cập, phân tán và sử dụng chưa thực sự hiệu quả so với tiềm năng; việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ sử dụng trụ sở làm việc, xe ô tô công có lúc, có nơi chưa nghiêm; trong nhiều trường hợp vẫn còn thất thoát, lãng phí…, ngày 02/11/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định cụ thể về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng với tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo hướng hạn chế việc trang bị bằng hiện vật, chuyển dần sang cơ chế khoán có tính chất bắt buộc, thực hiện phương thức thuê dịch vụ và Nhà nước đặt hàng; sửa đổi đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho phù hợp từng nhóm chức danh; phấn đấu đến năm 2020, giảm từ 30 - 50% số lượng ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các Bộ, ngành, địa phương trừ các đơn vị thuộc miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, khẩn trương sửa đổi, hoàn thiện cơ chế sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, cơ chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở tập trung đông người...

Về giao đất, cho thuê đất và quản lý khai thác tài nguyên, các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc việc đấu giá công khai, minh bạch khi giao đất, cho thuê đất, cấp quyền khai thác tài nguyên; rà soát, nghiên cứu chính sách thu tiền thuê đất theo hướng khuyến khích thuê trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giản hóa việc xác định mức thu và tổ chức thu nộp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; mở rộng phạm vi áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất theo hướng áp dụng với tất cả các trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm…

 

 

Doanh nghiệp

 1. Thông tư 165/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.

Nội dung Thông tư: doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài khi đề nghị cấp mới, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam phải nộp lệ phí theo quy định, trong đó, lệ phí cấp mới là 03 triệu đồng/giấy phép và 1,5 triệu đồng/giấy phép với cấp lại, sửa đổi, bổ sung. Thông tư này thay thế thông tư số 66/2014/TT-BTC ngày 20/5/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

 

 1. Quyết định 2177/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ Phòng Thương mại và Công nghệ Việt Nam

Ngày 11/11/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Điều lệ Phòng Thương mại và Công nghệ Việt Nam. Điều lệ nêu rõ, Phòng Thương mại và Công nghệ Việt Nam được viết tắt VCCI. Đây là tổ chức tập hợp và đai diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hội doanh nghiệp ở Việt Nam, là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, có tư cách pháp nhân, tự chủ về tài chính, có con dấu riệng, trụ sở tại Hà Nội. Chức năng của VCCI là thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam trong các quan hệ trong và ngoài nước nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động doanh nghiệp Việt Nam

Thương mại

 1. Chỉ thị 12/CT-BTC của Bộ Công Thương về việc thuc hiện giải pháp bảo đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2016 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Các cơ quan phối hợp để bình ổn giá thị trường cuối năm và Tết Đinh Dậu 2017, bên cạnh đó, cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cung ứng điện, có phương án dự phòng để đảm bảo đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân; chú trọng công tác bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ tại các nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi…

HÀNG HẢI

 1. Nghị định 146/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công- ten- nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển.

Cụ thể doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển hoặc đại lý doanh nghiệp được ủy quyền và doanh nghiệp cảng biển phải niêm yết giá vận chuyển hàng hóa công-ten-nơ bằng đường biển và dịch vụ tại cảng biển. Các doanh nghiệp trên chỉ được thu các khoản giá vận chuyển bằng đường biển, phụ thu đã niêm yết, không được thu thêm các khoản khác tương tự, chỉ được thu trong khoản thời gian và điều kiện đã niêm yết, không được cao hơn mức đã niêm yết. nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017.

CHÍNH SÁCH

 1. Nghị quyết 97/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10  năm 2016.

Cụ thể, trước nhiều vụ cháy nổ xảy ra gần đây gây hậu quả nghiêm trọng, Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tăng cường các biện pháp phòng chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke. Ngoài ra, còn kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu chống gian lận và buôn lậu dịp cuối năm, không tăng giá điện và giá dịch vụ y tế trong hai tháng còn lại của năm 2016. Về giáo dục thì tăng cường công tác kiểm soát công tác tuyển sinh, xây dựng chất lượng đào tạo và nâng cao tỷ lệ có việc làm khi ra trường.

 

 1. Nghị định 50/2016/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, thôn đặc biệt khó khăn có 1 trong 2 tiêu chí: tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó hộ nghèo chiếm 35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) có 2 trong 3 tiêu chí được quy định. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2016.

 1. Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020.

Để giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các vùng dân tộc thiểu số, Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ như: hỗ trợ đất sản xuất hoặc trực tiếp bằng tiền tối đa 15 triệu đồng/hộ, vay vốn ưu đãi tạo quỹ đất đối với những hộ gia đình đủ điều kiện được hỗ trợ. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

 1. Quyết định 2115/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017-2020

Theo đó, hệ thống tiêu chí xác định huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 - 2020 bao gồm: Tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; Tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện; Tiêu chí về tỷ lệ số xã thuộc diện đặc biệt khó khăn trong tổng số xã của huyện; Tiêu chí khu vực (huyện thuộc khu vực miền núi; vùng cao hay khu vực khác); Tiêu chí tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân cư của huyện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 1. Nghị quyết 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Cụ thể, giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu quy trì nợ công hàng năm không quá 65% GDP, nợ Chính phủ không quá 55% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP; hàng năm có khoảng 30 - 35% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hàng năm cao hơn 5,5%. Cũng đến năm 2020, tỉ trọng lao động có chứng chỉ đào tạo tăng lên khoảng 25%; tỉ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống còn dưới 40%.... Để đạt được muc tiêu trên cần thực hiện thêm chính sách, chủ trương và đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

 

 1. Nghị định 144/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số cơ chế đặc thù đầu tư, tài chính, ngân hàng và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng

Ngày 01/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144/2016/NĐ-CP quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Thành phố Đà Nẵng, nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội của Thành phố; tạo điều kiện để Đà Nẵng phát huy được những lợi thế trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017; bãi bỏ Quyết định số 13/2006/QĐ-TTg ngày 16/01/2006.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 1. Nghị định 150/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng chính phủ.

Nội dung này thể hiện tại Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ, thay thế Nghị định số 74/2012/NĐ-CP ngày 29/09/2012.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016.


  

 

 1. Quyết định 47/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư theo quy định tại Nghị định 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Trong đó, mức hỗ trợ đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ, bao gồm cả máy móc, trang thiết bị hàng hải, máy móc thiết bị bảo quản hải sản, máy móc, trang thiết bị bảo quản hàng hóa, trang thiết bị bốc xếp hàng hóa là 35% tổng giá trị đầu tư đóng mới, tối đa 8 tỷ đồng/tàu với tàu vỏ thép có tổng công suất máy chính từ 800CV đến dưới 1.000CV và 9,8 tỷ đồng/tàu với tàu có tổng công suất máy chính từ 1.000CV trở lên. rường hợp đóng mới tàu cá vỏ thép có tổng công suất máy chính từ 800CV đến dưới 1.000CV, chủ tàu sẽ được hỗ trợ 35% tổng giá trị đầu tư nhưng không quá 6,7 tỷ đồng/tàu; tổng công suất máy chính từ 1.000CV trở lên, chủ tàu được hỗ trợ không quá 8 tỷ đồng/tàu…

Để được hưởng mức hỗ trợ một lần như trên, chủ tàu phải là thành viên của tổ đội, hợp tác xã, doanh nghiệp khai thác hải sản; tàu phải lắp đặt thiết bị thông tin có khả năng định vị kết nối với trạm bờ để quản lý quan sát hành trình và phải có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản theo quy định…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016.

 

 

GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO – DẠY NGHỀ

 1. Thông tư 164/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam.

Trong đó mức thu phí xác minh để công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cấp (bao gồm cả chương trình liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục Việt Nam và cơ sở giáo dục nước ngoài do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng) là 250.000 đồng/văn bằng; với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài hợp pháp cấp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ở nước ngoài, mức thu phí là 500.000 đồng/văn bằng.

Thông tư này thay thế Thông tư số 95/2013/TT-BTC ngày 17/07/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017

 

 1. Quyết định 1981/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo đó, thời gian đào tạo trình độ đại học được rút ngắn còn tương đương 3 - 5 năm học tập trung đối với người tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc người đã tốt nghiệp trình độ trung cấp và đã học, thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông. Trước đây là 4 – 6 năm. Tương tự, thời gian đào tạo trình độ cao đẳng cũng được rút xuống còn 1 - 2 năm học tập trung đối với người đã tốt nghiệp trình độ trung cấp và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, hoặc đã học, thi đạt yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định; đối với người đã tốt nghiệp. Chương trình đào tạo trình độ trung cấp có thời gian tối thiểu tương đương 1 năm học tập trung đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông; từ 2 - 3 năm học tập trung đối với người đã tốt nghiệp trung học cơ sở. Đối với cấp bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông vẫn giữ nguyên thời gian đào tạo. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

CÁN BỘ - CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC

 1. Nghị định 148/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý thị trường.

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh quản lý thị trường được Chính phủ ban hành ngày 04/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2016.

THÔNG TIN

 1. Nghị định 142/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng

Nghị định nêu rõ, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet phải thực hiện chặn lọc thông tin khi có một trong các yếu tố: Xác định được nguồn gốc xung đột thông tin trên mạng gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Xác định rõ nguồn gốc xung đột thông tin trên mạng; Nhân lực, biện pháp công nghệ, kỹ thuật và đấu tranh ngoại giao có đủ khả năng để loại trừ xung đột thông tin trên mạng; Thông báo trực tiếp hoặc gián tiếp qua điện thoại, email hoặc hệ thống thông tin đại chúng đến tổ chức, cá nhân có liên quan đối với nguồn thông tin gây xung đột thông tin trên mạng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2016.

 

Văn hóa- thể thao- du lịch

 1. Thông tư 177/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên, lệ phí cấp giấy phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.

Từ 01/01/2017, phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ quốc tế là 3 triệu đồng/giấy phép, bao gồm cả trường hợp cấp mới, cấp đổi và cấp lại.

Tương tự, Thông tư này cũng điều chỉnh phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (bao gồm cấp mới, cấp đổi, cấp lại) và thống nhất ở mức 650.000 đồng/thẻ; trong khi trước đây, mức lệ phí này được quy định là 400.000 đồng/thẻ hướng dẫn nội địa và 650.000 đồng/thẻ hướng dẫn quốc tế.

Riêng lệ phí cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam và lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên vẫn được giữ nguyên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010.

 

 

Chứng khoán

 1. Nghị định 145/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 13/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, từ ngày 15/12/2016, tổ chức thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ không đúng thời gian quy định hoặc không thực hiện mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng thương mại; không chuyển số tiền thu được từ đợt chào bán vào tài khoản phong tỏa; giải tỏa hoặc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán sẽ bị phạt tiền từ 70 - 100 triệu đồng. Mức phạt từ 70 - 100 triệu đồng này cũng được áp dụng với hành vi không nộp hoặc nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 36 tháng; hành vi đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán quá thời hạn từ trên 03 tháng đến 06 tháng.

Cũng từ ngày 15/12/2016, tổ chức có hành vi làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 400 - 700 triệu đồng. Với hành vi làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt tiền từ 1% - 5% tổng số tiền đã huy động trái pháp luật. Đặc biệt, tổ chức có hành vi tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán trái quy định pháp luật trong trường hợp không có khoản thu trái pháp luật sẽ bị phạt từ 1 - 1,2 tỷ đồng, trong khi mức phạt cũ dao động từ 1,8 - 2 tỷ đồng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016.

 

Tài nguyên – môi trường

 1. Nghị định 147/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Điểm đáng chú ý nhất trong Nghị định này là tăng mức chi trả dịch vụ môi trường rừng áp dụng với cơ sở sản xuất thủy điện lên 36 đồng/kWh điện thương phẩm thay vì 20 đồng/kWh điện thương phẩm như trước. tương tự, mức chi trả dịch vụ môi trường áp dụng đối với các cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch cũng tăng từ 40 đồng/m3 lên 52 đồng/m3. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

 1. Quyết định 2140/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xây dựng

 1. Thông tư 172/2016/TT-BTC của Bộ tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

Cụ thể, mức lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức là 01 triệu đồng/chứng chỉ với lần cấp đầu, 500.000 đồng/chứng chỉ với cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi. mức thu phí đối với cá nhân là 300.000 đồng/chứng chỉ với lần cấp đầu và 150.000 đồng/chứng chỉ với trường hợp cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi. mức lệ phí cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài là 02 triệu đồng/giấy phép. Thông tư này thay thế thông tư số 167/2009/TT-BTC ngày 19/8/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

 1. Thông tư 171/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

Cụ thể, lệ phí cấp Giấy phép quy hoạch phải nộp lệ phí 2 triệu đồng/giấy phép. Thông tư này thay thế Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 02/4/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Tài chính – ngân hàng- tín dụng

 1. Chỉ thị 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Trước tình trạng quản lý tài sản công còn bất cập, phân tán và sử dụng chưa thực sự hiệu quả so với tiềm năng; việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ sử dụng trụ sở làm việc, xe ô tô công có lúc, có nơi chưa nghiêm; trong nhiều trường hợp vẫn còn thất thoát, lãng phí…, ngày 02/11/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định cụ thể về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng với tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo hướng hạn chế việc trang bị bằng hiện vật, chuyển dần sang cơ chế khoán có tính chất bắt buộc, thực hiện phương thức thuê dịch vụ và Nhà nước đặt hàng; sửa đổi đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cho phù hợp từng nhóm chức danh; phấn đấu đến năm 2020, giảm từ 30 - 50% số lượng ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các Bộ, ngành, địa phương trừ các đơn vị thuộc miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, khẩn trương sửa đổi, hoàn thiện cơ chế sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, cơ chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở tập trung đông người...

Về giao đất, cho thuê đất và quản lý khai thác tài nguyên, các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc việc đấu giá công khai, minh bạch khi giao đất, cho thuê đất, cấp quyền khai thác tài nguyên; rà soát, nghiên cứu chính sách thu tiền thuê đất theo hướng khuyến khích thuê trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giản hóa việc xác định mức thu và tổ chức thu nộp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; mở rộng phạm vi áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất theo hướng áp dụng với tất cả các trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm…

 

 

Doanh nghiệp

 1. Thông tư 165/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.

Nội dung Thông tư: doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài khi đề nghị cấp mới, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam phải nộp lệ phí theo quy định, trong đó, lệ phí cấp mới là 03 triệu đồng/giấy phép và 1,5 triệu đồng/giấy phép với cấp lại, sửa đổi, bổ sung. Thông tư này thay thế thông tư số 66/2014/TT-BTC ngày 20/5/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

 

 1. Quyết định 2177/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ Phòng Thương mại và Công nghệ Việt Nam

Ngày 11/11/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt Điều lệ Phòng Thương mại và Công nghệ Việt Nam. Điều lệ nêu rõ, Phòng Thương mại và Công nghệ Việt Nam được viết tắt VCCI. Đây là tổ chức tập hợp và đai diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hội doanh nghiệp ở Việt Nam, là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, có tư cách pháp nhân, tự chủ về tài chính, có con dấu riệng, trụ sở tại Hà Nội. Chức năng của VCCI là thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam trong các quan hệ trong và ngoài nước nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động doanh nghiệp Việt Nam

Thương mại

 1. Chỉ thị 12/CT-BTC của Bộ Công Thương về việc thuc hiện giải pháp bảo đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2016 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Các cơ quan phối hợp để bình ổn giá thị trường cuối năm và Tết Đinh Dậu 2017, bên cạnh đó, cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cung ứng điện, có phương án dự phòng để đảm bảo đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân; chú trọng công tác bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ tại các nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi…


Bài viết liên quan

Tin tức pháp luật

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline0908 292 604
  Mr. Quynh
0908 292 604

Văn bản pháp luật

 • MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014
 • Văn bản pháp luật
 • Nội dung cơ bản của Luật Thương mại 2005
 • Những nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự 2015
 • Nội dung mới của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015
 • Bộ luật Lao động 2012
 • Nội dung đổi mới của Luật Đất đai 2013

Sơ đồ đường đi

 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BÌNH TÂN
Trụ sở: 840/31/1 Hương lộ 2, P. Bình Trị Đông A,  Quận Bình Tân, Tp. HCM
Văn phòng giao dịch: 464 A Minh Phụng, phường 9, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
 
Trưởng văn phòng: Luật sư Nguyễn Văn Quynh
Điện thoại: 0908. 292. 604 
Emai: quynhsaigontre@gmail.com
Website: http://luatbinhtan.com